P.I. SatsangSatsang is oorspronkelijk een Oosterse traditie die draait om de ontmoeting met de meester. Deze traditie willen wij in een eigenzinnige vorm naar Groningen halen, dat wil zeggen: voorbij de verhouding leerling en meester. Dit doet wat ons betreft meer recht wat ieder mens is, namelijk gelijkwaardig aan elkaar. Dat wil zeggen: gelijk in waardigheid. Iedereen is namelijk meester en leerling, zij het dat sommigen wel wat vaker de een of de ander zullen zijn. Tijdens de Satsang willen we bezig met vragen als: wie ben ik ten diepste? Wat voor plek neem ik in deze wereld in? Hoe sta ik in verbinding met mensen om mij heen? En, hoe kom ik in mijn leven tot mijn recht met mijn eigen uniekheid en op authentieke wijze?

De middagen zullen worden begeleid door Vasu Macquoy. Zijn leven omschrijft hij als een voortdurend bewegend en veranderend proces waarin hij heeft geleerd zich los te maken van inperkende overtuigingen en levenspatronen. Dit is een oneindig proces en hierin leert hij ook nog steeds. Over dit proces zegt hij verder: in het gaan van je eigen levensweg doe je inzichten en wijsheden op, dit is iets dat voor ons allemaal geldt. Intrinsiek hebben we een diep verlangen om heel te zijn en die weg van heelheid loopt ieder op zijn of haar eigen manier, daar zijn geen vastgestelde regels voor. Het is ieders eigen ontdekking.

Vasu wil mensen stimuleren om zijn of haar eigen unieke mogelijkheden en kwaliteiten te leren ontdekken en mensen aanmoedigen om hun eigen pad te gaan bewandelen. Zo begeleidt Vasu ruim 40 jaar mensen om zich te leren openen voor het mysterie dat het leven is, voorbij conditionering.

Uit persoonlijke ervaring weten wij hoe waardevol dit kan zijn. Een ander perspectief, een nieuw geluid, een frisse blik op de zaak van een man die zijn leven lang het leven heeft verkend. Leeftijd en levenservaring brengen een zekere afstand met zich en dat is voor ons van onschatbare waarde gebleken. Dit gunnen wij andere mensen ook.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in ons clubhuis waar je met elkaar kunt delen wat je op dat moment bezighoudt. Wat ligt op de voorgrond en wil je onder de aandacht brengen? Dit kan zwaar of licht zijn, er is geen voorkeur. Alles hoort bij de dynamiek van het leven. Door telkens te werken met wat er is, komt er iets op gang en kunnen we onze eigen kijk op de situatie inbrengen en elkaar verrijken met wat we zien en ervaren. Zo leren we van Vasu en van elkaar. Inbrengen hoeft niet, je bent ook welkom om deel uit te maken door simpelweg aanwezig te zijn. Bedenk er een kopje thee en wat lekkere koekjes bij en dan heb je een goede indruk van wat we van plan zijn.

Persoonlijke website Vasu: www.shanti-niket.nl

Wanneer: Elke laatste zondag van de maand (start: eind september).
Tijd: 13:00 – 16:00.
Locatie: Metaallaan 255.
Kosten: Gratis.
Deelnemers: maximaal 14.

Voor aanmelding en meer informatie: portintegral@gmail.com.

NL