Visie

Wij dromen van een op ontwikkeling gerichte samenleving, waarin een ieder met wijsheid en vol compassie wordt begeleid om de persoon te worden die hij of zij kan zijn. Zowel cognitief als emotioneel, in contact met anderen, voor wat betreft het zelfkennis aangaat en spiritueel. We zien (ontwikkeling in) wijsheid en compassie als sleutel voor de samenleving die nodig zal zijn om de problemen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.NL