Port Integral

We’re work in progress, we work for progress.

.

Port Integral

Wie en wat zijn we?

Dolend in het leven waren wij op zoek naar peers, peers die bezig zijn met bewustzijns-ontwikkeling. Met het ontwikkelen van hun kennis, van hun empathisch vermogen, van hun lichaam en geest. Ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Geholpen door een bonte verzameling filosofen, sociologen, psychologen, wijze mannen en vrouwen en geïnspireerd door de ogenblikken van schoonheid, goedheid en waarheid die de wereld je laat ervaren zijn we al enkele jaren (en wellicht al ons hele leven) rondreizende in verbazing en op zoek, ja op zoek naar wat eigenlijk? Een beetje liefde? Wie zal het zeggen.

Peers zochten we en peers vonden we en wij denken dat meer mensen diezelfde behoefte hebben. Dit is dan ook een plek voor peers.

Appels zijn ook welkom.

En door samen te komen willen we, als mooi bij-effect, de wereld een beetje mooier maken.

Samen leren, delen, spelen en bouwen.

Welkom.

Visie

Wij dromen van een op ontwikkeling gerichte samenleving

Principes

Zeven fundamentele uitgangspunten:

  • Groei gebeurt spontaan als interne en externe barrières worden opgeheven.
  • De ontwikkeling van het lichaam en de geest gaan gelijk op.
  • Kennis over ontwikkelingsprocessen activeert ontwikkeling in het individu.
  • Voor ontwikkeling is er een holding environment nodig waar je je thuisvoelt en je wordt uitgedaagd. Een holding environment die zelf bovendien kan worden uitgedaagd zonder dat die omgeving je laat vallen. Wij zijn die omgeving.
  • Ontwikkeling gebeurt door het opdoen van kennis en ervaring.
  • We democratiseren ontwikkelingsmogelijkheden: oftewel toegankelijk maken voor eenieder.
  • We streven naar een balans tussen delen en geven aan de ene kant en ontvangen aan de andere kant.

Initiatieven

Ons doel is tweeledig: we faciliteren mogelijkheidheden om jezelf te ontwikkelen en we zijn een proeftuin voor nieuwe initiatieven waarmee we de op ontwikkeling gerichte samenleving gaan creëren.

NL