Wie en wat zijn we?


Dolend in het leven waren wij op zoek naar peers, peers die bezig zijn met bewustzijns-ontwikkeling. Met het ontwikkelen van hun kennis, van hun empathisch vermogen, van hun lichaam en geest. Ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Geholpen door een bonte verzameling filosofen, sociologen, psychologen, wijze mannen en vrouwen en geïnspireerd door de ogenblikken van schoonheid, goedheid en waarheid die de wereld je laat ervaren zijn we al enkele jaren (en wellicht al ons hele leven) rondreizende in verbazing en op zoek, ja op zoek naar wat eigenlijk? Een beetje liefde? Wie zal het zeggen.

Peers zochten we en peers vonden we en wij denken dat meer mensen diezelfde behoefte hebben. Dit is dan ook een plek voor peers.

Appels zijn ook welkom.

En door samen te komen willen we, als mooi bij-effect, de wereld een beetje mooier maken.

Samen leren, delen, spelen en bouwen.

Welkom.


Visie

Wij dromen van een op ontwikkeling gerichte samenleving, waarin een ieder met wijsheid en vol compassie wordt begeleid om de persoon te worden die hij of zij kan zijn. Zowel cognitief als emotioneel, in contact met anderen, voor wat betreft het zelfkennis aangaat en spiritueel. We zien (ontwikkeling in) wijsheid en compassie als sleutel voor de samenleving die nodig zal zijn om de problemen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.Principes

Acht Fundamentele Uitganspunten:

NL