P.I. Bildung


Bildung is de vorming tot zelfstandige, vrije en ethisch handelende persoonlijkheid. Wij denken dat het, om gelukkig te zijn, helpt om die vrijheid in jezelf te vinden en denken dat de wereld meer vrije en zelfstandige mensen kan gebruiken om de problemen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van een cursus van meerdere bijeenkomsten waarbij de volgende vragen centraal staan: waar liggen mijn talenten, wat zijn mijn waarden en mijn behoeften en hoe kan ik mijn talenten in overeenstemming met met mijn waarden en behoeften inzetten om een mooiere wereld te maken? Samen jezelf ontdekken en initiatief nemen om de wereld wat mooier te maken. De huidige stand van zaken: een eerste testversie is gehouden, met succes. Uiteindelijk is de bedoeling dat er telkens een lichting jongeren (18+) gratis aan de cursus kan meedoen, om zo zichzelf te ontdekken.


NL