Initiatieven


Ons doel is tweeledig: we faciliteren mogelijkheidheden om jezelf te ontwikkelen en we zijn een proeftuin voor nieuwe initiatieven waarmee we een op ontwikkeling gerichte samenleving dichterbij willen brengen.

Port Integral is nog in aanbouw. Under construction. De informatie op de website is derhalve nog niet volledig. Voorlopig zijn de volgende initiatieven gaande waarvan de eerste twee uitvoerig worden beschreven op de website. De overige initiatieven zullen kort worden toegelicht. Meer informatie daarover volgt.

 • P.I. Bookclub
 • P.I. Satsang
 • P.I. Organisatieontwikkeling
  • Dit initiatief is erop gericht om organisaties aan manieren te helpen om bewust ontwikkelgericht te worden. Dat betekent aandacht voor zowel cognitieve ontwikkeling (waar doorgaans de aandacht naar uitgaat) maar ook voor bijvoorbeeld de relatie tussen lichaam en geest en de consequenties daarvan voor een bedrijf. Wij handelen vanuit de overtuiging dat aandacht voor de ontwikkeling van mensen leidt tot een ethisch bedrijfsresultaat. De deelnemers van het initiatief gaan maandelijks met elkaar in gesprek over de organisaties waar zij werken en bouwen samen aan alternatieve methoden om meer mensgerichte organisaties te helpen creeëren. Die methoden gaan op termijn ook in de praktijk worden gebracht.
 • P.I. Bildung
  • Bildung is de vorming tot zelfstandige, vrije en ethisch handelende persoonlijkheid. Wij denken dat het, om gelukkig te zijn, helpt om die vrijheid in jezelf te vinden en denken dat de wereld meer vrije en zelfstandige mensen kan gebruiken om de problemen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van een cursus van meerdere bijeenkomsten waarbij de volgende vragen centraal staan: waar liggen mijn talenten, wat zijn mijn waarden en mijn behoeften en hoe kan ik mijn talenten in overeenstemming met met mijn waarden en behoeften inzetten om een mooiere wereld te maken? Samen jezelf ontdekken en initiatief nemen om de wereld wat mooier te maken. De huidige stand van zaken: een eerste testversie is gehouden, met succes. Uiteindelijk is de bedoeling dat er telkens een lichting jongeren (18+) gratis aan de cursus kan meedoen, om zo zichzelf te ontdekken.
 • P.I. Koudwaterzwemmen
  • Ja ja. Samen het water in, in de kou. Van het winter hebben we een enkele keren zelfs het ijs moeten stukslaan om het water in te kunnen gaan. In overleg springen we gezamenlijk eens per week (of vaker als daar behoefte aan is) het water in bij DOT, bij het mooie stadsstrand van Groningen. Zin om eens mee te gaan?

Wil je in contact worden gebracht met de initiatiefnemer van één van de initiatieven? Stuur gerust een e-mail.

Naast dat wij zelf initiatieven organiseren bieden wij ruimte aan andere organisaties die in lijn met onze visie initiatef nemen. Zie:

NL