Initiatieven


Ons doel is tweeledig: we faciliteren mogelijkheidheden om jezelf te ontwikkelen en we zijn een proeftuin voor nieuwe initiatieven waarmee we een op ontwikkeling gerichte samenleving dichterbij willen brengen.

Port Integral is nog in aanbouw. Under construction. De informatie op de website is derhalve nog niet volledig. Voorlopig zijn de volgende initiatieven gaande waarvan de eerste twee uitvoerig worden beschreven op de website. De overige initiatieven zullen kort worden toegelicht. Meer informatie daarover volgt.


Wil je in contact worden gebracht met de initiatiefnemer van één van de initiatieven? Stuur gerust een e-mail.

Naast dat wij zelf initiatieven organiseren bieden wij ruimte aan andere organisaties die in lijn met onze visie initiatef nemen.

Zie:


NL